Mực viết bút máy Lamy

110.000

Sản phẩm mực cao cấp sản xuất tai Đức, độ bền màu cao, phù hợp với tất cả các dòng bút trên thị trường, đặc biệt là dòng mực chất lượng phù hợp với các dòng ngòi lá tre.

0888757505