Mực bút máy parker

80.000

Mực bút máy parker với màu mực đẹp, đặc biệt ko cặn không lắng cặn làm hại bút
Sản phẩm chất lượng: màu sắc đẹp, màu mực bóng nét, không nhòe và bay màu.
Với 2 màu xanh, tím chuẩn màu học sinh tiểu học đang viết.

0888757505