Công thức toán lớp 4,5 dễ học, dễ hiểu

Một số công thức toán 4 – 5

 I. HÌNH HỌC                           

Công thức toán tiểu học lớp 4 - 5
Công thức toán tiểu học lớp 4 – 5

 

 

1/ HÌNH VUÔNG :   

 

     Chu vi      :      P   =  a x 4                                            P  :  chu vi                         

 

     Cạnh        :     a    =  P : 4                                 a  :  cạnh

 

     Diện tích  :       S   =   a x a                                      S  :  diện tích

 


2/ HÌNH CHỮ NHẬT :


    Chu vi         :      P  = ( a + b ) x 2                                P  :  chu vi                   


    Chiều dài    :      a = 1/2P – b                                       a  :  chiều dài          


    Chiều rộng  :     b = 1/2P – a                                   b  : chiều rộng                                                                               


     Diện tích      :      S  =   a x b                                      S  :  diện tích


     Chiều dài    :      a = S : 2  


     Chiều rộng  :       b = S : 2      

 


3/ HÌNH BÌNH HÀNH :                  


      Chu vi         :      P  = ( a + b ) x 2                           a  :  độ dài đáy          


      Diện tích      :     S  =   a x h                                    b  :  cạnh bên  


      Diện tích      :     S  =   a x h                                    h  :  chiều cao


      Độ dài đáy   :       a =   S : h     


      Chiều cao     :       h =   S : a                                                                                     


  4/ HÌNH THOI :


      Diện tích      :               S  =  ( m x n ) : 2                 m : đường chéo thứ nhất


      Tích 2 đường chéo : ( m x n ) =  S x 2                     n : đường chéo thứ nhất


   5/ HÌNH TAM GIÁC :


         Chu vi         :      P  =  a + b + c                             a  :  cạnh thứ nhất


                                                                                       b  :  cạnh thứ hai


                                                                                       c  :  cạnh thứ ba

 


       Diện tích    :       S  =  ( a x h ) : 2                            a  :  cạnh đáy          


      Chiều cao  :        h =     ( S x 2 )  : a                     h  : chiều cao  


      Cạnh đáy   :      a =    ( S x 2 )  : h                         


   6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG :


        Diện tích :        S = ( a x a ) : 2


   7/ HÌNH THANG :


       Diện tích    :      S  =  ( a + b ) x h : 2                     a & b  :  cạnh đáy          


      Chiều cao  :         h  =     ( S x 2 )  : a                               h   : chiều cao  


      Cạnh đáy   :       a  =    ( S x 2 )  : h                       


   8/ HÌNH THANG VUÔNG :


        Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình   


        thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình 


        thang . ( theo công thức )


   9/ HÌNH TRÒN :        


         Bán kính hình tròn           :   r = d : 2      hoặc  r = C : 2 : 3,14


         Đường  kính hình tròn     :   d = r x 2      hoặc  d = C :  3,14


         Chu vi hình tròn               :   C = r x 2 x 3,14      hoặc  C = d x 3,14     


         Diện tích hình tròn           :   C = r x r x 3,14         


·        Tìm diện tích thành giếng :


·         Tìm diện tích miệng giếng :         S =  r x r x 3,14


·        Bán kính hình tròn lớn    =    bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng )


·        Diện tích hình tròn lớn      :           S =  r x r x 3,14


·         Tìm diện tích thành giếng  = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ


 10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT :      


* Diện tích xung quanh   :                Sxq    =  Pđáy  x  h


* Chu vi đáy                      :               Pđáy  =  Sxq    :  h   


  * Chiều cao                        :               h =  Pđáy  x  Sxq    


–         Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì :


                Pđáy  =  ( a + b ) x 2  


–         Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì :


                Pđáy  =  a x 4


* Diện tích toàn phần   :                Stp    =  Sxq  + S2đáy


                                                         Sđáy   =  a x b


* Thể tích                       :                V    =  a x b x c


– Muốn tìm chiều cao cả hồ nước ( bể nước )


                       h = v : Sđáy   


– Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước ( bể nước )


                    Sđáy = v : h


–         Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ ( m3 )  chia cho diện tích đáy hồ ( m2 ) 


                           h  =  v : Sđáyhồ


–     Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ ( bể ) ( hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống


       + bước 1 : Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.


       +  bước 2 : Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ


* Diện tích quét vôi   :               


– bước 1 : Chu vi đáy căn phòng.


– bước 2 : Diện tích bốn bức tường ( Sxq )


– bước 3 : Diện tích trần nhà ( S  = a x b )


– bước 4 : Diện tích bốn bức tường ( Sxq ) và trần nhà


– bước 5 : Diện tích các cửa ( nếu có )


– bước 6 : Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.


11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG :


* Diện tích xung quanh   :                Sxq    =  ( a x a ) x 4


* Cạnh                               :         ( a x a)  =  Sxq   :  4  

 


* Diện tích toàn phần   :                Stp    =  ( a x a ) x 6


* Cạnh                               :           ( a x a)  =  Stp  :  6 


II. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU:


1. Mối quan hệ giữa quãng đường, vận tốc và thời gian.


1.1Vận tốc: V =  S : t        ( V là vận tốc; S là quãng đường; t là thời gian)


1.2 Quãng đường: S = v x t


1.3 Thời gian : T = s : v


– Với cùng một vận tốc thì quãng đường và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.


– Với cùng một thời gian  thì quãng đường và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau


– Với cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau.


2. Bài toán có một chuyển động  ( chỉ có 1 vật tham gia chuyển động ví dụ: ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ, xe lửa…)


2.1 Thời gian đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ ( nếu có)


2.2 Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ ( nếu có)


2.3 Thời gian khởi hành = thời gian đến – thời gian đi – thời gian nghỉ (nếu có).


3. Bài toán chuyển động chạy ngược chiều


3.1 Thời gian gặp nhau  = quãng đường : tổng vận tốc


3.2 Tổng vận tốc = quãng đường : thời gian gặp nhau


3.3 Quãng đường = thời gian gặp nhau  x  tổng vận tốc


4. Bài toàn chuyển động chạy cùng chiều      


4.1 Thời gian gặp nhau = khoảng cách ban đầu : Hiệu vận tốc


4.2 Hiệu vận tốc = khoảng cách ban đầu : thời gian gặp nhau


4.3 Khoảng cách ban đầu = thời gian gặp nhau  x  Hiệu vận tốc      


5. Bài toán chuyển động trên dòng nước                  


5.1 Vận tốc xuôi dòng = vận tốc của vật + vận tốc dòng nước


5.2 Vận tốc ngược dòng = vận tốc của vật – vận tốc dòng nước


5.3 Vận tốc của vật = ( vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 2       


5.4 Vận tốc dòng nước = ( vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng) : 2


 Nguồn: Gia sư sư phạm

Tìm hiểu thêm:

CÁCH DẠY PHÉP CHIA Ở TIỂU HỌC

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÈ LỚP 1 LÊN LỚP 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888757505