BÚT KIM TINH LÁ TRE QB169

70.000

BÚT KIM TINH LÁ TRE QB169

VỚI DÒNG NGÒI KÍN ÊM TRƠN NHƯNG TẠO THANH ĐẬM ĐẸP, PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH, GIÁO VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ CHỮ ĐẸP.