Điện thoại hỗ trợ:
0979 365 838

Chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm

Chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm về cách luyện chữ đẹp, lựa chọn bút..giúp các bạn có những nét chữ thật đẹp và mềm mạiTUYỂN TẬP MẪU NHẬN XÉT THEO TT 22 LỚP 1 - 5
TUYỂN TẬP MẪU NHẬN XÉT THEO TT 22 LỚP 1 - 5

Mẫu nhận xét đánh giá học sinh dành cho giáo viên tiểu học theo thông tư 22 sẽ giúp các thầy cô giáo viên Tiểu học có tài liệu tham khảo khi nhận xét, ghi vào sổ học bạ cho học sinh tiểu học lớp mình đang phụ tráchTất cả có 111 kết quả.