Chuyên đề cấu tạo số, phân tích số

Chuyên đề cấu tạo số, phân tích số

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO SỐ

  1. SỐ – CHỮ SỐ

– Có 10 số có một chữ số” 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

– Có 5 số lẻ có một chữ số: 1; 3; 5; 7; 9

– Có 5 số chẵn có một chữ số: 0; 2; 4; 6; 8

– Số lớn nhất có 1 chữ số là 9

– Số nhỏ nhất có một chữ số là 0

– Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 8

– Số lẻ nhất có 1 chữ số là 1

– Số lẻ là những số có tận cùng là: 1; 3; 5; 7; 9

– Số chẵn là số có tận cùng là: 0; 2; 4; 6; 8

– Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10

– Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

– Các số tròn chục có 2 chữ số là: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

– Các số có 2 chữ số giống nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

Chuyên đề cấu tạo số, phân tích số

Nguồn: Vndoc

Link tải về: Chuyên đề cấu tạo số

Tham khảo: https://butluyenchudep.vn/category/chia-se-kinh-nghiem/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888757505