Điện thoại hỗ trợ:
0979 365 838

3 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán lớp 3, 4, 5 có đáp án và ma trận.

Ngày đăng: 20-03-2017 16:23:42

3 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán lớp 3, 4, 5 có đáp án và ma trận. 

Bài thi giữa học kỳ 2 môn toán lớp 3, 4, 5 nhằm đánh giá quá trình học nửa đầu HK 2 của các em. Quý thầy cô có thể tải về máy 3 đề thi có đáp án và ma trận dưới đây để tham khảo.

3 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn 

toán lớp 4, 5 có đáp án và ma trận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn file dowload: Tại đây

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Xem thêm